Modular Evolution

Handy Tech Modular

Ergonomie en functionaliteit

De Modular Evolution is ontwikkeld voor de professionele braillegebruiker. De modular maakt iedere werkplek obtimaal toegankelijk en staat bovendien zijn mannetje in specifieke onderwijssituaties.

Grote educatieve voordelen

Met de Modular Evolution kun je gedetailleerd volgen hoe het brailleleesgedrag van de gebruiker is. Je kunt bij braille-instructie dan ook sneller en gerichter bijsturen. Als een leerling specifieke letters of woorden bijvoorbeeld trager leest, kan daar extra op getraind worden. Hierdoor wordt een sterk verbeterde leer curve bereikt.

De losse componenten van het Modular concept

De Modular Evolution is beschikbaar in 2 uitvoeringen: 88 of 64 cellen. Het leesoppervlak is uitgevoerd met het revolutionaire “Active Tactile Control” (ATC). De kracht die de vingers op de braillepunten uitoefenen wordt continu gemeten, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is om automatisch door te scrollen wanneer je met je vingers het einde van de leesregel bereikt. Ook is het mogelijk om de letter of het woord onder je vingers te laten uitspreken en je leessnelheid te meten. Kortom, ATC geeft een extra dminensie aan het besturen van een PC. Naast ATC heeft de braille leesregel nog diverse andere besturingscomponenten:
  • 2 drievoudige functietoetsen (links/rechts) optimaal geplaatst aan het begin en einde van de leesregel
  • 8 extra ergonomisch geplaatste functietoetsen
  • 88 of 64 cursorrouting toetsen
  • 3 extra USB poorten voor diverse extra externe opties
  • 4 GB intern geheugen zodat ook alle data altijd toegankelijk is

Modular PC toetsenbord

Het Modular PC-toetsenbord is een volwaardig QWERTY-toetsenbord dat op de leesregel geklikt kan worden. Het toetsenbord heeft markeringen op diverse toetsen. De toetsen zijn voor de slechtziende gebruiker van letters in hoog contrast voorzien (wit op zwart).

Modular braille toetsenbord

Met het Modular brailletoetsenbord beschik je over acht ergonomisch geplaatste brailletoetsen. Ook beschikt het Modular brailletoetsenbord over een numeriek gedeelte en extra functietoetsen.

Het Modulare numerieke toetsenblok

Het Modular numerieke toetsenblok biedt diverse aanvullende mogelijkheden. Aan elk van de 16 toetsen kan specifieke functionaliteit toegekend worden. Zo kunnen de toetsen bijvoorbeeld gebruikt worden om diverse functies van een telefooncentrale direct te gebruiken.

De één-kabel-oplossing

Alle componenten van de Modular Evolution kunnen eenvoudig zonder lastige kabels aangekoppeld worden. Er is uiteindelijk slechts één enkele USB kabel nodig om de Modular Evolution aan de PC te koppelen. Het is hierdoor niet nodig om een wirwar van kabels op je bureau te hebben.

De nieuwe dimensie van braille lezen (Active Tactiele Control)

Met de gepatenteerde actieve tactiele sensoren (ATC) kun je de PC rechtstreeks met je leespositie en leessnelheid besturen. Dit opent een totaal nieuwe manier van het besturen van de PC. Met behulp van ATC is het bijvoorbeeld mogelijk om tijdens het lezen synchroon met de leespositie woorden of letters te laten uitspreken. ATC herkent het moment dat je aan het einde van de regel bent om dan automatisch naar de volgende regel te gaan. Zelfs als er meerdere vingers op de leesregel zijn, is ATC in staat om de leespositie betrouwbaar te meten.

ATC hulp functies

Voor de professionele gebruikers van de PC voegt ATC diverse zogenaamde hulp-functies toe:
  • Automatisch scrollen: als de totale regel gelezen is scrolt de leesregel automatisch naar de volgende regel
  • Snel lezen: een woord wordt gelezen wanneer de eerste letter aangeraakt wordt
  • De hele regel voorlezen: de regel kan volledig voorgelezen worden bij het aanraken van de leesregel
  • Spellen bij achteruit lezen: als een braille karakter twee keer gelezen wordt, dan wordt dit uitgesproken

Ergonomie

De Handy Tech braille cellen hebben de holvormige vorm. Het tactiele oppervlak past precies bij de vorm van de vinger. Er kan gelezen worden met een natuurlijke handpositie, iets wat voor intensieve braillegebruikers essentiëel is. Download de folder.